" caption="" link="" target="_self" /> " caption="" link="" target="_self" /> " caption="" link="" target="_self" />
EWG je član
DLMS asocijacijeEWG oprema
zadovoljava standarde
struke i EPS zahteveEWG Control je akreditovano telo
kompetentno za obavljanje poslova
kontrolisanja elektronskih brojila
električne energije


Evrocert je certifikaciono telo EWG – a za ISO standarde.
UPITNIK ZA KUPCE


Poseta delegacije Vlade Republike Srbije


Dana 16.06.2013. godine, u okviru posete delegacije Vlade Republike Srbije gradu Boru, Ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović, Ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević i vršilac dužnosti direktora privrednog društva Elektroprivreda Srbije su posetili proizvodni pogon društva EWG d.o.o. Beograd u Boru. U okviru posete, predstavnici Vlade i Elektroprivrede Srbije su upoznati sa proizvodnim kapacitetima EWG-ove fabrike, njenim mogućnostima i ključnim kadrom.