" caption="" link="" target="_self" /> " caption="" link="" target="_self" /> " caption="" link="" target="_self" />
EWG je član
DLMS asocijacijeEWG oprema
zadovoljava standarde
struke i EPS zahteveEWG Control je akreditovano telo
kompetentno za obavljanje poslova
kontrolisanja elektronskih brojila
električne energije


Evrocert je certifikaciono telo EWG – a za ISO standarde.
UPITNIK ZA KUPCE

EWG TIM

Milutin Bogdanović

Izvršni direktor

U Atlas Electronics d.o.o. Niš, radi od 2006. godine na nekoliko pozicija: vođa projekta sistema upravljanja, direktor proizvodnje i predstavnik rukovodstva za kvalitet - QMS u proizvodnji i laboratoriji i direktor proizvodnje elektronskih brojila električne energije.

G. Bogdanović je diplomirani Inženjer mašinstva sa dodatnim diplomama EOQ menadžera kvaliteta, oditora QMS/EMS, oditora OHSAS specijaliste za sisteme kvaliteta i položenim stručnim ispitom za BZNR.

Pored visokih kvalifikacija stečenih obrazovanjem Milutin Bogdanović je tokom 34 godine radnog staža stekao iskustvo i doprineo realizaciji mnogih projekata. Karijeru je započeo 1976. godine kao predavač predmeta grupa Mehanika da bi iste godine prešao u Zastavu d.o.o. Kragujevac gde je na poziciji direktora tehničkog sektora radio na projektovanju i razvoju proizvoda i tehnologije, realizaciji projekata YUGO A i projekta YUGO Florida i realizaciji investicija. Od 1992. godine radi u Evropa Jugoinspekt a.d. Beograd kao konsultant na Projektovanju i implementaciji sistema upravljanja i obuci kadrova u brojnim firmama. U periodu od 1997-2010 uporedo radi u Evrocert Beograd kao vodeći autor sertifikacije sistema upravljanja (ocena sistema upravljanja QMS-EMS- HACCP u preko 30 organizacija) i u OeQS Beč kao oditor sertifikacije sistema upravljanja QMS-EMS u preko 20 organizacija. Od 2002. do 2005. godine je radio u Mačkatica a.d. Surdulica kao direktor sektora za kvalitet, da bi 2006. godine prešao u Jumek-USAID / QMS-EMS-OHSAS gde je radio kao projektant i konsultant u sektoru Integrisanih sistema upravljanja. Iste godine započinje rad i u našem timu.