" caption="" link="" target="_self" /> " caption="" link="" target="_self" /> " caption="" link="" target="_self" />
EWG je član
DLMS asocijacijeEWG oprema
zadovoljava standarde
struke i EPS zahteveEWG Control je akreditovano telo
kompetentno za obavljanje poslova
kontrolisanja elektronskih brojila
električne energije


Evrocert je certifikaciono telo EWG – a za ISO standarde.
UPITNIK ZA KUPCE

EWG TIM

Slavoljub Kepić

Laboratorije za metrologiju. Rukovodilac kontrolnog tela

Diplomirani inženjer elektronike, smer Procesna automatika,
-1989 - 1992 Radi u Ei Računari Niš – proizvodnja i servis personalnih računara, kao i instalacija računarskih mreža (RING NET, NOVELL). Rad na poslovima razvoja informacionih semafora.
-1993 Radi u Ei Delta Niš. Rad na instalaciji NOVELL mreže za rad poslovnih aplikacija.
-1994 – 2010 Radi u kompaniji Integrum Niš. Proizvodnja, prodaja, servis personalnih računara i instalacija računarskih mreža i poslovnih aplikacija. Razvoj aplikativnog i sistemskog softvera za proračun i projektovanje u oblasti grejanja i klimatizacije. Razvoj sistema za praćenje kvaliteta vode na otvorenim vodotocima. Proizvodnja delova i servisiranje brojila el. energije, daljinskih prekidaca, PLC i GPRS modema proizvodnje „Atlas Elektronics». Servisiranje i kontrola sklopova štampanih ploča. Od 2010 radi u EWG DOO Niš. Učešće u poslovima na izradi brojila el. energije, kao i njihovom testiranju i servisiranju. Kontrolisanje ispitivanje i pregled merila.