" caption="" link="" target="_self" /> " caption="" link="" target="_self" /> " caption="" link="" target="_self" />
EWG je član
DLMS asocijacijeEWG oprema
zadovoljava standarde
struke i EPS zahteveEWG Control je akreditovano telo
kompetentno za obavljanje poslova
kontrolisanja elektronskih brojila
električne energije


Evrocert je certifikaciono telo EWG – a za ISO standarde.
UPITNIK ZA KUPCE

EWG TIM

Žikica Marković

Rukovodilac inženjeringa

Diplomirani inženjer elektronike, smer informatika i automatika.
-1989 – 1992 radi u Ei Računari Niš – proizvodnja i servis personalnih računara, kao i instalacija računarskih mreža (RING NET, NOVELL). Rad na izradi specijalnih aplikacija.
-1993 Radi u Ei Delta Niš. Rad na instalaciji NOVELL mreže za rad poslovnih aplikacija.
-1994 – 2010 Radi u kompaniji Integrum Niš. Proizvodnja, prodaja, servis personalnih računara i instalacija računarskih mreža i poslovnih aplikacija. Razvoj aplikativnog i sistemskog softvera za proračun i projektovanje u oblasti grejanja i klimatizacije. Razvoj sistema za praćenje kvaliteta vode na otvorenim vodotocima. Proizvodnja i servisiranje brojila el. energije „Atlas Elektronics“. Organizacija i rukovodjenje preduzećem. Poslovi nabavke elektronskih komponenti i delova, ugovaranje usluga, prodaja gotovih proizvoda u oblasti elektronike i elektrotehnike prodaja usluga. Ugovaranje i prodaja sistema i uredjaja za merenje potrosnje el.energije i sl . verifikacija nabavljenih komponenti i proizvoda. Od 2010 radi u EWG DOO Niš. Učešće u poslovima na selekciji i izradi test i proizvodne opreme za proizvodnju brojila el. energije, kao i njihovom testiranju i servisiranju. Definisanje sastavnica i zahteva za nabavku komponenti i delova za brojila.