Monofazna brojila


Monofazno brojilo električne energije za direktan priključak usklađeno sa AMI 4.2 tehničkom sprecifikacijom Elektroprivrede Srbije.Trofazna brojila


Trofazno brojilo električne energije za direktan priključak usklađeno sa AMI 4.2 tehničkom sprecifikacijom Elektroprivrede Srbije.EWGE312N3ABR20C0P

- Brojilo za prozjumere -

Brojila za prozjumere - merna grupa za direktan priključak i dvosmerno merenje energije usklađeno sa AMI 4.x tehničkom sprecifikacijom Elektroprivrede Srbije i Opštim uslovima za priključenje kupca-proizvođača (strana 5, tačka 5.2)
(Link: Opsti uslovi.pdf )Merne grupe


Merna grupa za direktan priključak usklađeno sa AMI 4.2 tehničkom sprecifikacijom Elektroprivrede Srbije.

merna grupa za priključak preko strujnih mernih transformatora (usklađeno sa AMI 4.2 tehničkom sprecifikacijom Elektroprivrede).

Indirektna merna grupa - merna grupa za priključak preko strujnih i naponskih mernih transformatora (usklađeno sa AMI 4.2 tehničkom sprecifikacijom Elektroprivrede Srbije).
EWG E11x
- Monofazno brojilo -

Tech.spec. - SRB

Tech.spec. - ENG


EWG E31xAx
- Trofazno brojilo -

Tech.spec. - SRB

Tech.spec. - ENG


EWG E31xAxRx
- Direktna merna grupa -

Tech.spec. - SRB

Tech.spec. - ENG


EWG E32x
- Poluindirektna merna grupa -

Tech.spec. - SRB

Tech.spec. - ENG


EWG E34x
- Indirektna merna grupa -

Tech.spec. - SRB

Tech.spec. - ENG