Licence i sertifikati


###

DLMS

EWG je član DLMS (Device Language Message Specification) asocijacije od 2011. godine, i svi uređaji koje EWG proizvodi su usklađeni sa DLMS smernicama od samog početka.

Na linku u nastavku se može ostvariti uvid u sertifikate koje je DLMS Asocijacija izdala EWG-u LINK

ISO

ISO 9001 sistem upravljanja kvalitetom je implementiran u okviru EWG gotovo od samog osnivanja, i sa ponosom ističemo da je on ostao okosnica našeg poslovanja do današnjeg dana.

Na linku u nastavku se može ostvariti uvid u sertifikate izdate prema EWG a vezano za sistem upravljanja kvalitetom LINK

G3 PLC Alliance

EWG je član G3 PLC Alliance, kod koje je uspešno sertifikovao monofazna i trofazna brojila u CENELEC A opsegu.

Na linku u nastavku se može ostvariti uvid u sertifikate koje je G3 PLC Alliance izdala EWG-u LINK

Laboratorija EWG Control (organizacioni deo privrednog društva EWG doo Beograd) je akreditovana laboratorija za ispitivanje i kontrolisanje, odlukom Akreditacionog tela Srbije kao kontrolno telo tipa C, po standardu ISO/IEC 17020:2012, namenjena za pružanje usluga ispitivanja, kontrolisanja i etaloniranja brojila električne energije Na linku u nastavku se može ostvariti uvid u status EWG akreditacije: LINK

DLMS sertifikati za sledeće tipove brojila:

ISO sertifikati: