GPRS modemi


GPRS modem tipa E300

- Komunikacioni GPRS modem serije E300

zasnovan na Telit-ovom čipu, kompatibilan sa svim tipovima EWGE brojila, koristi 2G mrežu mobilne telefonije za prenos podataka od brojila do centra upravljanja AMM sistema po principu “point to point” komunikacije.

GPRS modem tipa E400

- Komunikacioni GPRS modem serije E400

zasnovan na Quectel-ovom čipu, kompatibilan sa svim tipovima EWGE brojila, koristi 2G mrežu mobilne telefonije za prenos podataka od brojila do centra upravljanja AMM sistema po principu “point to point” komunikacije


NB IoT modemi


NB IoT modem tipa NB300

- Komunikacioni modem serije NB300

zasnovan na Telit-ovom čipu, kompatibilan sa svim tipovima EWGE brojila, koristi savremena rešenja za prenos podataka u NB IoT opsegu mobilne telefonije.

NB IoT modem tipa NB400

- Komunikacioni modem serije NB400

zasnovan na Quectel-ovom čipu, kompatibilan sa svim tipovima EWGE brojila, koristi savremena rešenja za prenos podataka u NB IoT opsegu mobilne telefonije.


PLC komunikacija


PLC SFSK modem

- PLC SFSK modem

koristi postojeće kablove za napajanje električnom energijom za prenos podataka od brojila do trafostanice (koncentratora). Za prenos podataka po energetskim kablovima koristi se SFSK modulacija signala.PLC G3 modem

- PLC G3 M6 modem

koristi postojeće kablove za napajanje električnom energijom za prenos podataka od brojila do trafostanice (koncentratora). EWG poseduje sertifikate za G3 komunikaciju koja koristi OFDM modulaciju signala za prenos podataka po energetskim kablovima.


Dodatni uređaji


E WEGA 1000 KONCENTRATOR PODATAKA

- SFSK PLC koncentrator podataka (DC unit) -

Imajući u vidu arhitekturu PLC mreže, za komnunikaciju brojila opremljenih PLC modemima neophodan je koncentrator podataka koji podatke prikupljene sa brojila dalje distribuira ka informacionom centru.

E WEGA 3000 KONCENTRATOR PODATAKA

- G3 PLC koncentrator podataka (DC unit) -

Imajući u vidu arhitekturu PLC mreže, za komnunikaciju brojila opremljenih PLC modemima neophodan je koncentrator podataka koji podatke prikupljene sa brojila dalje distribuira ka informacionom centru.

RS485 modul

- RS485 modul -

Najnovije verzije EWG brojila poseduju RS485 konektor ugrađen u merni deo brojila na pomoćnim priključcima A i B. Kod starijih verzija RS485 konektor nije sastavni deo brojila pa se RS485 modul dodaje na brojilo kako bi se omogućila funkcionalnost povezivanja EWG brojila na RS485 magistralu.